ASOCIAŢIA CENTRUL DE INOVAŢIE ŞI CREAŢIE

susţinător al serviciilor de dezvoltare comunitară şi al păstrării tradiţiei populare maramureşene

„ÎMPREUNĂ OFERIM O ŞANSĂ PENTRU FIECARE”